سبک شناسی معماری و تحلیل زیباشناختی تزیینات بقعه ی شیخ امین الدین جبراییل

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 400

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICCACS03_706

تاریخ نمایه سازی: 23 آذر 1397

چکیده مقاله:

معماری دوره ی صفوی یکی از دوره های ممتاز معماری اسلامی به شمار می رود. بسیاری از تزیینات معماری و شهرسازی در این زمان تحت تاثیر مذهب شیعه قرار گرفته است. مذهب شیعه در زمان شاه اسماعیل صفوی، موسس این سلسله به سال (301ق ) در ایران رسمیت یافت. بقعه ی شیخ امین الدین جبراییل از بنا ها ی دوره ی صفوی است. بنیان اولیه این بنا به سبک آذری ساخته شده و در سبک اصفهانی تکمیل شد. یکی از چهار شیوه ی معماری اسلامی می باشد. تزیینات بقعه ازاشکال هندسی بر انواع مختلف ستاره، شمسه، هشت ضلعی و اشکال مختلف آن درهم آمیخته است. درتزیینات کاشی کاری این بنا ازکاشی معرق و هفت رنگ و همچنین تزیینات کتیبه ای به خط کوفی، ثلث و نستعلیق استفاده شده است. هدف این تحقیق بررسی سبک شناسی معماری و تاثیر آن بر ساخت بنا و تحلیل زیباشناسی کتیبه ها و نقوش هندسی وگیاهی و اینکه مذهب تشیع درشکل گیری این نوع مضامین چه نقشی داشته است. روش بررسی این مقاله به صورت کتابخانه ای بارویکرد توصیفی و تحلیلی است.

کلیدواژه ها:

مقبره ، شیخ امین الدین جبراییل ، صفوی ، معماری ، تزیینات ، کتیبه

نویسندگان

فاطمه خوشکام

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته باشتان شناسی دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی

حبیب شهبازی شیران

عضو هییت علمی گروه باستان شناسی دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی

سید مهدی حسینی نیا

دانشجوی دکتری باستان شناسی دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی