ارزیابی استاندارد کیفیت خاک آلوده به فلزات سنگین در ایران و مقایسه با استانداردهای مرجع جهانی

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,596

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICCACS03_214

تاریخ نمایه سازی: 23 آذر 1397

چکیده مقاله:

خاک به عنوان بستر حیات انسان، تحت تاثیر فعالیت های انسانی و آلودگی های ناشی از این فعالیت ها قرار می گیرد. حفاظت از خاک به عنوان یکی از مهمترین اکوسیستم های طبیعی دارای اهمیت زیادی است. در این خصوص به منظور جلوگیری از بروز آلودگی خاک، و یا رفع آلودگی از آن، وضع قوانین زیست محیطی مناسب از اهمیت به سزایی برخوردار است. شرایط اقلیمی و زمین شناسی متنوع در نقاط مختلف دنیا، غلظت های متفاوتی را سبب می شود که مستلزم تدوین استاندارد های منطبق با شرایط همان منطقه می باشد. به طور کلی در استانداردهای کیفیت خاک، تعیین محدوده مجاز غلظت آلاینده ها مطرح نیست؛ به گونه ای که ممکن است یک محدوده غلظت برای یک منطقه عادی تلقی گردد و در منطقه دیگر آلودگی محسوب شود. کشورها براساس شرایط، منابع دردسترس و زیرساخت ها شیوه های گوناگونی را برای تعیین محدوده غلظت ها و ارزیابی میزان خطر به کار می گیرند. در این تحقیق استانداردهای مرجع جهانی کیفیت خاک مورد مطالعه قرار گرفته و با راهنمای کیفیت منابع خاک ایران مورد مقایسه قرار می گیرند.

نویسندگان

حمید سرخیل

استادیار، عضو هییت علمی دانشکده محیط زیست کرج-

احمد طالبی

استادیار، عضو هییت علمی دانشکده محیط زیست کرج-

یوسف عظیمی

استادیار، عضو هییت علمی دانشکده محیط زیست کرج-

مهراد نیکو

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران- مهندسی محیط زیست، دانشکده محیط زیست کرج