بررسی تاثیر چابکی منابع انسانی بر افزایش بهره وری سازمان مورد مطالعه: شهرداری گرگان

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 666

فایل این مقاله در 21 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

HGSEC02_004

تاریخ نمایه سازی: 23 آذر 1397

چکیده مقاله:

چابکی مجموعه ای از توانمندی هایی است که باعث بقا و پیشرفت و افزایش بهره وری سازمان در محیط کسب و کار میشود. چابکی، توانایی سازمان را در ارایه ی محصولات و خدمات باکیفیت بالا افزایش داده و بدین ترتیب برای افزایش توان رقابتی سازمان مهم است. هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر چابکی منابعانسانی بر افزایش بهره وری در شهرداری گرگان میباشد. تحقیق حاضر از نوع توصیفی و از نوع تحقیقات میدانی میباشد. روش انجام این تحقیق پیمایشی (زمینه یابی) است. جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه کارکنان شهرداری منطقه 2، مرکب از 80 نفر میباشد. حجم نمونه، با استفاده از جدول مورگان 103 نفر از مدیران و مهندسین تعیین گردید. برای رسیدن به اهداف پژوهش، از پرسشنامه استاندارد مندرج در کتاب بهبود اندازه گیری عملکرد نوشته آقای اسپایدرز که در سال 2007 برای اولین بار به چاپ رسیده، استفاده شده است. برای سنجش پایایی، پرسشنامه مذکور بین 10 تن از افرادی که متعلق به جوامع آماری مورد نظر نبودند توزیع شد و با استفاده از نرم افزار SPSS و روش آلفای کرونباخ، میزان پایایی آن برابر با 0/923 تعیین گشت که از 0/7 مقدار مبنا بیشتر است.. یافته های تحقیق نشان داد، سطح چابکی در هر دو گروه مدیران ارشد و گروه کارشناسان اجرایی شهرداری در سطح بالایی است. شهرداری هایی که از سیستم های اطلاعاتی استفاده میکنند، در مدت زمان کمتری نقاط ضعف خود را درک نموده و شرایط لازم را برای ارتقاء، فراهم میکنند و تاثیر خود را برای یادگیری هر چیز جدیدی که باعث افزایش سودآوری ناشی از بهره گیری از فرصتهای جدید، میشود، ایجاد می کنند. بنابراین رابطه معناداری بین استفاده از اطلاعات، در چابکی منابعانسانی و به تبع آن افزایش بهرهوری وجود دارد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

علی رضایت بخش مسعود

کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات و کارشناس امور مالی شهرداری گرگان

علی اکبر حسین خانی

دانشجوی کارشناس ارشد مطالعات منطقه ای گرایش خلیخ فارس و کارشناس امورفرهنگی شهرداری گرگان

فاطمه علیپور

کارشناس مدیریت دولتی و کارشناس منابع انسانی شهردادری گرگان