راهبردهای دولت توسعه گرا و شکوفایی اقتصادی سنگاپور ( 2000-2015)

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 621

فایل این مقاله در 25 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JPOL-4-14_001

تاریخ نمایه سازی: 6 آذر 1397

چکیده مقاله:

این مقاله درصدد است به تاثیر راهبردهای دولت توسعه گرا و عوا مل موثر بر پویایی اقتصاد سنگاپور بین سال های2000-2015) بپردازد. سنگاپور یکی از بهترین نمونه های توسعه و رشد اقتصادی در بین کشورهای جنوب شرق آسیاست که بدون وجود منابع طبیعی و بهره گیری از مواهب خدادادی توانست با مدیریت کلان و ثبات سیاست گذاری،خود را در زمره کشورهای توسعه یافته جهان، به جهانیان معرفی کند. بر این اساس با استفاده از روش توصیفی و تحلیلیو با استناد به آمار و ارقام موجود در منابع مستند داخلی و خارجی به عوامل تاثیرگذار در پویایی اقتصاد سنگاپور بینسال های 2000 تا 2015 پرداخته شده است. بر اساس یافته های این پژوهش، مهم ترین عوامل در پویایی اقتصاد سنگاپوراز سال های 2000 تا 2015 عبارتند از: ثبات سیاست گذاری های کلان اقتصادی ملهم از بافت سیاسی، شرایط تجاریمناسب از جمله نیروی کار ارزان، تکثیر گفتمان اجتماعی توسعه در میان شهروندان، نیروی کار تحصیل کرده و مسلط بهزبان انگلیسی و جذب نیروی کار خارجی متخصص، قوانین اجتماعی و زیست محیطی طرفدار تجارت، بنادر پر رفت و آمد،زیرساخت عالی حمل ونقل و ارتباطات، سیاست مالی باثبات، تورم اندک و مطلوب و سیاست های مالی تشویق کننده.

نویسندگان

سروش امیری

دکترای روابط بین الملل و عضو هییت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین