چالش های عمده در تبیین پدیده جهانی شدن

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 364

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JPOL-1-3_005

تاریخ نمایه سازی: 6 آذر 1397

چکیده مقاله:

در زمینه جهانی شدن متفکرین بسیاری قلم زد هاند و نظرات گسترده ای در این زمینه مطرح گردیده است. اگر مابخواهیم به نحوی شایسته ادبیات جهانی شدن را طرح نماییم، باید دسته بندی نسبتا شفافی از این نظریات ارایهدهیم تا حول محورهای مشخصی ادبیات جهان یشدن را ترسیم کنیم و در دام پراکنده گویی گرفتار نیاییم. اگر ایننظریات را پیرامون متغیرهای اصلی مقوم در زمینه جهانی شدن گردهم آوریم، به شکل مناسبی از این دسته بندی هادست یافته ایم. با نگاهی کلی به ادبیات جهان یشدن در می یابیم که غالب مجادلات جامعه شناختی و سیاسی حولمحور پنج پروبلماتیک و چالش اصلی ارایه شده اند: چالش عام گرایی و خاص گرایی، چالش ماهیتی: فرهنگی یااقتصادی بودن پدیده جهانی شدن، چالش مدرنیسم و پست مدرنیسم ،چالش پروژه، پروسه و پدیده و جهانی شدنو آینده دولت ملی.

کلیدواژه ها:

جهان یشدن ، عام گرایی و خا صگرایی ، چالش ماهیتی ، چالش مدرنیسم و پست مدرنیسم ، چالش پروژه ، پروسه و پدیده ، دولت ملی

نویسندگان

سلمان صادقی زاده

دکترای جامعه شناسی سیاسی دانشگاه تهران