کارکرد نشانه ای حروف غیرعامل در فهم ساخت نحوی از دیدگاه رضی استرآبادی

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 429

فایل این مقاله در 24 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_LRR-7-7_011

تاریخ نمایه سازی: 6 آذر 1397

چکیده مقاله:

حروف غیرعامل حروفی هستند که تاثیر اعرابی ندارد و به همین دلیل، در آموزش نحو نادیده گرفته شده اند. بررسی ها نشان می دهند این حروف نقشی کلیدی در شناخت ساخت نحوی و درک معنای متن دارند که این کارکرد کارکرد نشانه شناختی معنایی حروف غیرعامل نام میگیرد. هرچند نحویها گاهی آنها را با عنوان معانی الحروف بررسی کرده اند، بررسی سازمان یافته ای از کارکرد نشانه ای آنها، به منظور درک ساخت نحوی و فهم دقیق معنای متن، انجام نشده است. از نظر رضی استرآبادی، جنبه نشانه ای معنایی و ساختاری حروف یادشده، جزو عمل نحوی آنها به شمار می رود. در این مقاله، با توجه به اهمیت و گستردگی حضور این حروف در زبان عربی، با بهره مندی از نظر رضی استرآبادی، کارکرد نشانه ای آنها را در فهم ساخت نحوی نشان می دهیم و به این پرسش پاسخ می دهیم که براساس دیدگاه نشانه شناسی، بارزترین کارکرد نشانه ای این حروف، در درک ساخت نحوی و فهم متن چیست. برای پاسخ به این پرسش، متون مختلف را از دیدگاه این نحوی برجسته، با روش توصیفی تحلیلی بررسی و تجزیه و تحلیل کردیم. نتایج نشان می دهند که حروف غیرعامل در شناخت ساخت نحوی نقش درخوری دارند و نوعی ارتباط بین دال و مدلول در دو بخش صورت و محتوا وجود دارد؛ بنابراین، تمییز و تشخیص جایگاه دستوری کلمات و جملات مهم ترین کارکرد نشانهای آن به شمار می رود.

نویسندگان

فرامرز میرزایی

استاد زبان و ادبیات عربی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

محمدابراهیم خلیفه شوشتری

دانشیار زبان و ادبیات عربی، دانشگاه شهید بهشتی تهران، ایران

حسین احمدی آمویی

دانش آموخته دکتری زبان و ادبیات عربی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران