الرترجمه وتاریخها فی البلدان المغاربیره

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: عربی
مشاهده: 72

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

LLLD08_019

تاریخ نمایه سازی: 20 فروردین 1402

چکیده مقاله:

یراد من وراء کتابه هذا البحث، التعرف علی مفهوم الرتجمه ومستویاتها، وبیان اهمیتها کاداه لتفاعل المجتمعات الناهضه معجدید العلوم الانسانیه والاجتماعیه، هذه الاخیره التی تعد من اهم عوامل التقدم العلمی، ا ولحضاری ، والثقافی، ثم استعراضملامح من المسار التاریخی للتجمه، فی المجال التداولی المغربی غداه الاستقلال، کل علی حده. مع الحدیث عن اهم المعوقاتوالتحدیات التی صادفت تلک التجمه.

نویسندگان

نجاح لعور

کلیه العلوم الاجتماعیه والانسانیه، قسم العلوم الاجتماعیه، جامعه عباس لغرور، خنشله، الجزائر

سهیر لعور،

کلیه العلوم الاجتماعیه والانسانیه، قسم العلوم الاجتماعیه، جامعه عباس لغرور، خنشله، الجزائر