بررسی نقش شاخص های توسعه سیاسی بر پیروزی انقلاب اسلامی با استفاده از مدلswot (فرصت ها و تهدیدها)

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 678

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JHSR-4-9_002

تاریخ نمایه سازی: 6 آذر 1397

چکیده مقاله:

بررسی شاخص های مهم و تاثیر گذار توسعه سیاسی مثل: مشارکت و رقابت سیاسی، احزاب و مطبوعات و تاثیر آن بر پیروزی انقلاب اسلامی ایران یکی از مهمترین مسایل داخلی برای ایران و برای کشورهای همسایه و حتی کل جهان بوده است. سوال اصلی این تحقیق، تاثیر شاخصهای توسعه سیاسی بر پیروزی انقلاب اسلامی ایران است. برای پاسخ به این سوال در بعد نظری از رهیافت ریالیستی به توسعه سیاسی، به منظور نیل به شاخصهای توسعه سیاسی طرح شده است. در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش SWOT استفاده شده است. بر اساس روش SWOT، با سنجش چهار معیار نقاط قوت و ضعف داخلی و فرصتها و تهدیدات بین المللی، به بررسی تاثیر شاخصهای توسعه سیاسی پرداخته شده است. بر این اساس فرضیه ی پژوهش حاضر عبارت است از: بین نقاط قوت، ضعف و فرصت ها، تهدید شاخصهای توسعه سیاسی و پیروزی انقلاب اسلامی ایران رابطه معناداری وجود دارد. در نهایت بر مبنای فرضیه این تحقیق، پیروزی انقلاب اسلامی ایران با کاستن از نقاط ضعف در داخل و مقابله صحیح و خردمندانه با تهدیدات بین المللی توانسته است امنیت سیاسی خود را ارتقا بخشد و یا بالعکس به واسطهی عدم کارآیی لازم در برخی شاخصها، ثبات اولیه انقلاب اسلامی به مخاطره می افت. در نهایت نتیجه این که ارتقا 3 شاخص مهم توسعه سیاسی مانند مشارکت و رقابت سیاسی، نقش احزاب و مطبوعات در پیروزی انقلاب اسلامی ایران تاثیر گذار می باشد.

نویسندگان

غفار زارعی

استادیار گروه علوم سیاسی، واحد لامرد، دانشگاه آزاد اسلامی، لامرد، ایران

فاضل حسن زاده

دانشجوی دکتری گروه علوم سیاسی، واحد لامرد، دانشگاه آزاد اسلامی، لامرد، ایران