استفاده از نانو کیتوزان در حذف رنگزاها از محیط های آبی

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 596

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

EICONF04_150

تاریخ نمایه سازی: 20 آبان 1397

چکیده مقاله:

امروزه یکی از مشکلات زیست محیطی، وجود رنگزاهای مصنوعی در پساب است که با ساختارهای آلی برای انسانها بسیار سمی و سرطانزا هستند. تاکنون از فرایندهای متعددی مانند ترسیب، انعقاد شیمیایی، تبادل یونی، اکسیداسیون شیمیایی، فرایندهای غشایی مانند نانو فیلتراسیون و اسمز معکوس و فرایند تجزیه بیولوژیکی برای جذب رنگ از پساب استفاده شده است، هیچ کدام از روشهای ذکر شده نتوانسته اند دو فاکتور مهم در جداسازی یعنی راندمان بالا و هزینه پایین را بهطور همزمان فراهم کنند در این میان استفاده از مواد طبیعی به دلیل فراوانی، زیست سازگاری و ارزانی توجه بسیاری را به خود جلب کردهاست. کیتوزان زیست پلیمری کاتیونی، غیرسمی و زیست تخریب پذیر بوده که به دلیل داشتن ویژگی های چون زیست سازگاری، تجزیه پذیری، سمی نبودن، خواص ضدباکتریایی و ضداکسندگی و کی لیت کردن فلزات و همچنین به-واسطه وجود گروه های آمین و هیدروکسیل میتواند بهعنوان جاذبی موثر برای حذف آلاینده ها استفاده گردد.

نویسندگان

سمانه سلامت

دانشجوی کارشناسی ارشد آلودگیهای محیط زیست، دانشکده جغرافیا و علوم محیطی، دانشگاه حکیم سبزواری، ایران

مجتبی هادوی فر

استادیار، عضوهییت علمی گروه علوم ومهندسی محیط زیست، دانشکده جغرافیا و علوم محیطی، دانشگاه حکیم سبزواری، ایران

حسن رضایی

استادیار، ، عضوهییت علمی گروه علوم ومهندسی محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان