بررسی تاخیر پروژه های عمرانی پایدار با استفاده از روش های آماری( مطالعه موردی شهرستان گچساران)

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 469

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ECONF08_005

تاریخ نمایه سازی: 20 آبان 1397

چکیده مقاله:

اجرای انواع طرح ها و پروژه های راهسازی به عنوان پایه و زیرساخت های توسعه، از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار است. تحقیق اهدافی نظیر استفاده بهینه از منابع، دستیابی به عملکرد و کیفیت مناسب و قابل قبول با صرف کمترین هزینه و سازگاری و تطبیق با شرایط موجود ؛ مستلزم به کارگیری سیستم های ارزشی بر اساس معیارها و شاخص های معین وانواع ملاحظات فنی واجرایی در هریک از مراحل مطالعه ، طراحی و اجرای انواع عملیات پل سازی ، زیرسازی راه ، روسازی، مسیریابی، زهکشی و سایر عوامل تاثیرگذار در هزینه و زمان اجرا است مقایسه نتایج بدست آمده از دو روش میانگین هندسی و حسابی با استفاده از روش های آماری انجام شده است. برای مقایسه نتایج دو روش، از آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده گردید. ضریب همبستگی برآورد شده برابر با 0/9999 می باشد که در سطح اطمینان %999 معنادار می باشد. نتایج این آزمون حاکی از این است که در هر دو روش محاسبه، یعنی میانگین هندسی و حسابی رتبه های یکسانی حاصل می گردد.

کلیدواژه ها:

میانگین هندسی و حسابی ، روش های آماری ، شهر دهدشت ، تاخیر پروژه های عمرانی

نویسندگان

زینب جهانتاب

دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی، دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا بهبهانف ایران.

فریده بهره بر

دانش اموخته کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

فرزانه براتی

دانش اموخته کارشناسی ارشد محیط زیست