طبقه بندی و بررسی روند تغییرات طرح قابقابی در قالی های روستایی چهارمحال و بختیاری

سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 259

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_GOLJAM-8-21_002

تاریخ نمایه سازی: 19 آبان 1397

چکیده مقاله:

قالیهای منطقه چهارمحال و بختیاری تنوع بسیاری از نظرطرح و رنگ دارند. یکی از مطرح ترین این طرحها، طرح قابی بوده که خود دارای انواع مختلفی است. طرحهای قابی به دو شکل خشتی و قابقابی ارایه میشوند. در این بررسی سعی بر آن خواهد بود تا طرح قابقابی و انواع آن در قالیهای روستایی منطقه بررسی شده و پس از طبقه بندی آنها، اجزای تشکیل دهنده طرح قابقابی و سیر تحول آن مورد بررسی قرار گیرد. انواع طرحهای قابقابی در منطقه عبارتند از: قابی ساده، قابی حقهای )سرو کاج(، قابی حسنخانی ، قاب پاپیونی، قاب سماوری و قابی گلفرنگ. سوالات مطرح شده در این بررسی عبارتند از: طرح قابی از چه زمانی در منطقه به کار گرفته شد انواع طرحهای قابی در منطقه کدامند تفاوتهای موجود در نگاره های پرکننده، ساختار و اتصالات قاب در مکا نهای مختلف استان چهارمحال و بختیاری کدامند سیر تحول آ نها در گذر زمان به چه شکل بوده است و متنوع ترین نمونه ها به کدام منطقه اختصاص دارد همچنین سعی بر آن خواهد بود تا با روش کتابخان های و میدانی به طبق هبندی و بررسی قال یهای قابقابی در منطقه پرداخته شود. به این منظور شکل قاب، تزیینات جداره ها، بسته ای ارتباط دهنده بین قابها، رنگ بندی و چیدمان رنگی قا بها، تزیینات درون قاب و چگونگی توزیع قا بها در فر شهای قابقابی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

کلیدواژه ها:

طرح قابی ، قالی های روستایی چهارمحال و بختیاری ، شکل و ساختار ، تزیینات ، تغییر و تحول

نویسندگان

پیوند توفیقی

عضو هییت علمی دانشگاه شهرکرد

محمدعلی اسپنانی

عضو هییت علمی دانشگاه شهرکرد