مطالعه نقشمایه گلدانی در قالیهای خشتی روستایی چهارمحال و بختیاری با تاکید بر مناطق چالشتر، شلمزار و بلداجی

سال انتشار: 1390
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 212

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_GOLJAM-7-18_002

تاریخ نمایه سازی: 19 آبان 1397

چکیده مقاله:

کهن نقش گلدانی از اساسیترین نقشمایه های الگوساز در فرهنگ تصویری ایران، چه به صورت منفرد و چه در ترکیب بوده و از مظاهر مفرح و خرمی بی پایان است.کثرت گونه ها، تنوع فرم و ساختار انعطاف پذیر آن در همنشینی با نقش مایه های دیگر، نقشمایه گلدان را به عنصری پایه و هادی دیگر نقشها مبدل نموده است. دستبافته های روستایی و عشایری به تنهایی و تمامی، قدرت و ارزشهای نقش گلدانی را هویدا ساخته و خود را بهمثابه سرمشقهایی نو در صناعات و سبکهای شهری قرار داده اند. در این بین، فراوانی، تنوع و به ویژه حضور خلاقانه نقش گلدان در قلمرو قالیهای خشتی روستایی چهارمحال و بختیاری از اهم مواردی است که سواالت متعددی را مطرح مینماید. از آن جمله: تنوع نقشمایه گلدان در قالی های خشتی چگونه است ترکیبات اصلی )شکل و ساختار( آن چیست و در نهایت، تغییر و تحوالت این نقش در حوزه فوق مدلول چه عواملی است به نظر میرسد موشکافی در حوزه فوق علاوه بر شناسایی شکل و ترکیبات نقشمایه گلدان منجر به کشف اهمیت و جایگاه نقش های اصیل در حوزه های روستایی، حفظ میراث ملی و به ویژه خلق ترکیباتی ارزشمند برپایه الگوهای بکر در طراحی امروز خواهد شد. تحقیق حاضر به شیوه توصیفی- تحلیلی بوده و در گردآوری اطلاعات به منابع اسنادی و به ویژه مطالعات میدانی اتکاء شده است.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

محمدعلی اسپنانی

کارشناس ارشد پژوهش هنر، عضو هییت علمی دانشکده هنر، دانشگاه شهرکرد

پیوند توفیقی بروجنی

کارشناس ارشد پژوهش هنر، عضو هییت علمی دانشکده هنر، دانشگاه شهرکرد