صنعت گردشگری پزشکی شهر شیراز: راهکار های توسعه ای

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 595

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_MSHS-2-2_002

تاریخ نمایه سازی: 23 آبان 1397

چکیده مقاله:

زمینه و هدف: صنعت گردشگری پزشکی با درآمد جهانی حدود 20 میلیارد دلار در سال 2005 یکی از بزرگترین صنایع جهان می باشد. جذب درصدی از این مبلغ می تواند تاثیر چشمگیری در اقتصاد گردشگری پزشکی کشورهای آسیایی از جمله ایران داشته باشد. هدف ازن مطالعه ارایه راه کارهایی برای جذب گردشگران پزشکی در شهر شیراز می باشد. روش پژوهش: مطالعه حاضر یک پژوهش کیفی می باشد. جامعه پژوهش شامل متخصصین مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، مدیران بیمارستان ها، متخصصین رشته آمار و مدارک پزشکی و مسیولین گردشگری پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز بود و نمونه ها به روش هدفمند انتخاب شدند. جهت دستیابی به نظرات، از شیوه های گروه متمرکز و مصاحبه فردی استفاده گردید.یافته ها: بررسی مصاحبه های انجام شده با خبرگان در زمینه راه کارهایی جهت بهبود جذب گردشگران پزشکی، در نهایت منجر به تعیین 44 راه کار گردید که در قالب آمیزه های بازاریابی مختلف بیان شد. نتیجه گیری: به کار بستن راه کارهای ارایه شده در آمیزه های بازاریابی مختلف توسط مدیران و مسیولین مربوطه در حوزه گردشگری پزشکی می تواند منجر به افزایش جذب گردشگران پزشکی در بیمارستان های دولتی وخصوصی شهر شیراز گردد.

نویسندگان

محمدکاظم رحیمی زارچی

دانشجوی دکترای تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، شیراز، ایران

طاهره شفقت

دانشجوی دکترای تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، شیراز، ایران

ناهید حاتم

استاد گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، شیراز، ایران