بررسی رابطه میان انحراف سود تحقق یافته از سود پیش بینی شده سهام با بازده قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 463

فایل این مقاله در 29 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JEMR-7-26_005

تاریخ نمایه سازی: 20 آبان 1397

چکیده مقاله:

هدف اصلی در این مطالعه بررسی اثر انحراف سودهای پیش بینی از سودهای تحقق یافته بر بازدهی قیمت های سهام در بورس اوراق بهادار ایران است. در واقع این موضوع اثرانحراف سودهای پیش بینی که ناشی از انحراف در پیش بینی توسط مدیران شرکت ها است، بر بازدهی قیمت های سهام مورد بررسی قرار می دهد. برای نیل به این هدف، 194 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در بازه زمانی 1392-84 انتخاب شده است. در این مطالعه، دو گروه از شرکت هایی که بازدهی بالا و شرکت هایی که بازدهی پایینی را در دوره مذکور تجربه کردند انتخاب شد و از مدل چند عاملی فاما و فرنچ 1993 به عنوان مبنای نظری استفاده شد. نتایج با توجه به روش حداقل مربعات تعمیم یافته GLS حاکی از آن است که آن دسته از شرکت های با بازدهی بالا در مقایسه با شرکت هایی که بازدهی پایینی را در طی سالهای قبل تجربه نمودند، انحراف سود کمتری دارند و مدیران این شرکت ها در پیش بینی های خود محتاطانه تر عمل می کنند و نسبتا پیش بینی دقیق تری از سود های آتی ارایه می کنند. در عین حال شرکت هایی که عملکرد خوبی را در گذشته تجربه نکرده اند، در ابتدای دوره پیش بینی بالاتری را برآورد می کنند، ولی در انتهای دوره با تعدیل های منفی، پیش بینی خود را اصلاح می کنند. از دیگر نتایج اینکه تغییرات سود محقق شده در هر سال با بازدهی سهام، رابطه مثبت و معنی دار دارد، اما تغییرات سود پیش بینی از سود محقق شده سال قبل با بازدهی سهام رابطه منفی دارد. رابطه بین بازدهی شاخص کل و بازدهی سهام، مثبت و معنی دار است که برای گروه شرکت هایی با بازدهی بالا در مقایسه با شرکت های با بازدهی پایین اثر قوی تری را نشان می دهد

کلیدواژه ها:

بازده سهام ، بازده شاخص کل بازار ، سود پیش بینی شده ، سود محقق شده ، مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای

نویسندگان

ابوالفضل صادقی باطانی

دانشجوی کارشناس ارشد علوم اقتصادی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

علی سوری

دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

ابراهیم التجایی

دکتری علوم اقتصادی، دانشگاه تهران، استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی