اولویت بندی شاخص های منتخب حکمروایی خوب شهری از دیدگاه کارکنان شهرداری و سازمان مسکن و شهرسازی شهر مرند

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 531

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCEAU01_305

تاریخ نمایه سازی: 5 آبان 1397

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر، اولویت بندی شاخص های منتخب حکمروایی خوب شهری از دیدگاه کارکنان شهرداری و س ازمان مسکن و شهرسازی شهر مرند می باشد. روش پژوهش در این پژوهش توصیفی تحلیلی و برحسب هدف کاربردی است و از لحاظ ماهیت اجراء در دسته پژوهش های پیمایشی قرار دارد. لذا، برای جمع آوری داده های پژوهش از پرسشنامه استفاده شده است. در این پژوهش از شاخص های (مشارکت، شفافیت، پاسخگویی، عدالت محوری، مسیولیت پذیری، اجماع محوری، اثر بخشی و کارایی، قانون مداری) برای عملیاتی کردن حکمروایی خوب شهری استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل فرضیه های پژوهش از آزمون رتبه بندی فریدمن استفاده شده است نتایج پژوهش نشان داد که، اولویت بندی شاخص های حکمروایی شهری از دیدگاه کارکنان شهرداری شهر مرند متفاوت است.

کلیدواژه ها:

حکمروایی خوب شهری ، شهرداری ، سازمان مسکن و شهرسازی ، مرند

نویسندگان

کریم اینه لو

دانش آموخته کارشناسی رشته عمران