بررسی سیر تاریخی نقش آموزه های دینی در تعامل انسان با محیط زیست با تکیه بر متون دینی زرتشت و اسلام

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 566

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NAET01_039

تاریخ نمایه سازی: 5 آبان 1397

چکیده مقاله:

چنین به نظر میرسد که رفتار انسان با طبیعت و به طور خاص گیاه، با اعتقاد انسانها ارتباط مستقیم دارد. این مهم بر زندگی فردی و جمعی انسان، تاثیر مستقیم داشته است. در این باره و مطابق با هدف پژوهش حاضر، تحقیق درباره سیر تاریخی بررسی سیر تاریخی نقش آموزه های دینی در تعامل انسان با محیط زیست انجام گرفته که با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و شامل متون دینی زرتشت و اسالم است. نتایج حاصل بیان کننده دور شدن تدریجی انسان از آموزه های دینی و اخالق زیست محیطی تاکید شده در آن میباشد. در واقع تغییر شکل سبک زندگی انسان در کنار کم رنگ شدن باورهای دینی انسانها، در شکل گیری نگاه مادی و علمی به طبیعت تاثیر بسزایی داشت. امری که نگرش قداستگرای موجود در تاریخ و فرهنگ بشری نسبت به طبیعت را از بین برد و بیش از هرچیز دیگر حیات محیط زیست امروزی را با بحران های متعددی مواجه نمود.

نویسندگان

میرصمد موسوی

استادیار گروه تاریخ دانشگاه پیام نور نویسنده

سیمین ستایش

دانش آموخته مقطع ارشد، مدرس گروه تاریخ دانشگاه پیام نور