مدلسازی حرکت هواپیما در گردباد و یافتن مسیرهای بهینه زمانی به کمک هندسه فینسلر

سال انتشار: 1388
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,648

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

FSIM01_025

تاریخ نمایه سازی: 24 مهر 1388

چکیده مقاله:

پدیده گردباد فاجعه ای طبیعی است که میتوان برای مطالع ه آن از هواپیمای مخصوصی به نام "هواپیمای گردباد" و دستگاهی ب هنام "دراپ سوند" استفاده کرد. یافتن مسیرهای بهینه برای خروج این هواپیما پس ازورود به این پدیده در کوتاهترین زمان ممکن، امری ضروری است. در این مقاله، مسئله حرکت هواپیما در گردبادرا از دیدگاه هندسه فینسلر مورد بررسی قرار داده، یک مدل ریاضی از حرکت هواپیما در گردباد ارائه ومسیرهای بهینه زمانی پیدا میشود. در حقیقت نشان داده می شود که هندسه حرکت هواپیما در گردباد از نوع راندرزی است. بنابراین مسیرهای بهینه زمانی برای مسئله حرکت هواپیما در گردباد، ژئودزیک های این متریک راندرزی خواهند بود. در پایان نیز نمونهای از یک هواپیما که وارد گردباد میشود آورده و به کمک برنامه میپل مسیرهای بهینه رسم میشوند.

نویسندگان

بهروز بید آباد

دانشیار دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکد

فاطمه آهنگری

دانشجوی دکترای دانشکده ریاضی دانشگاه علم و صنعت ایران دانشکده ریاضی د