تحلیل فرکانسی تیر با سطح مقطع متغیر در راستای طول تحت بار محوری

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 698

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MECHAERO03_307

تاریخ نمایه سازی: 5 آبان 1397

چکیده مقاله:

در این مقاله معادله تیر اویلر برنولی تحت نیروی محوری با در نظر گرفتن ضخامت تیر به صورت متغیر خطی در راستای طول، استخراج شده است. معادله حاکم، معادله دیفرانسیل خطی با ضرایب متغیر است. پس از بی بعد سازی معادله، از روش تحلیلی WKB در تیوری اغتشاشات برای تعیین فرکانس طبیعی و شکل مد استفاده شده است . با انجام مطالعه پارامتری، اثر خواص مکانیکی و هندسی و همچنین بار محوری بر نتایج بررسی شده است. نتایج حاصل با نرم افزار انسیس مقایسه شده و نتایج انطباق بسیار خوبی با نتایج تحلیل دارند.

نویسندگان

فاطمه سوهانی

دانشگاه صنعتی شاهرود- دانشکده مهندسی مکانیک ومکاترونیک – شاهرود – سمنان

حمیدرضا ایپک چی

دانشیار دانشگاه صنعتی شاهرود- دانشکده مهندسی مکانیک ومکاترونیک – شاهرود – سمنان