ارزیابی روش های تخمین کرنش بحرانی و کمیت پتانسیل مچاله شوندگی در تونل

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 489

فایل این مقاله در 22 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ARCHITECTUREUR02_082

تاریخ نمایه سازی: 5 آبان 1397

چکیده مقاله:

مچاله شوندگی تونل یک پدیده رایج در توده سنگ ضعیف تحت شرایط تنش درجا زیاد است. پارامتر کرنش بحرانی یک شاخص است که اجازه می دهد تا درجه ای از پتانسیل مچاله شوندگی بر حسب کمیت سنجیده شود. از آن به عنوان سطح کرنش در پیرامون تونل که فراتر از آن باعث بی ثباتی و مشکلات مچاله شوندگی که به احتمال زیاد رخ می دهد یاد می شود. در این مطالعه، مقدار پتانسیل مچاله شوندگی که به طور کلی 1٪ گرفته شده است و تمامی مطالعات هایی که برای تعیین پتانسیل مچاله شوندگی با کرنش بحرانی شده است، بیان می شود. همچنین تلاش هایی که برای تعیین کرنش بحرانی شده است و روش هایی که بدست آمده است، بیان می شود. سپس مطالعات های موردی که در آن کرنش مشاهده شده در تونل ها وجود دارد، بیان می شود. در انتها، با توجه به 3 روش بدست آوردن کرنش بحرانی که توسط ساکورای در سال 1986 و سینگ و همکاران در سال 2007 و کمیت پتانسیل مچاله شوندگی که توسط ساکورای در سال 1997 و سینگ و همکاران در سال 2007 بیان شده است، مطالعات های موردی ارزیابی می شود.

نویسندگان

نادر دستاران

گروه ژیوتکنیک، دانشکده نیایش، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

احسان عسگری لو

کارشناسی ارشد، مهندسین مشاور ساحل امید ایرانیان

متین جلالی مقدم

گروه ژیوتکنیک، دانشکده نیایش، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران