مروری تحلیلی بر عوامل موثر بر افزایش همکاری اثربخش بین دانشگاه و صنعت در جهت رسیدن به اقتصاد دانش بنیان

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 850

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

AMSCONF05_762

تاریخ نمایه سازی: 5 آبان 1397

چکیده مقاله:

دانش و فناوری در تو سعه و پیشرفت کشورها به خصوص کشورهای در حال توسعه نقش عمده ای ایفا می نماید. این امردر صورتی می تواند با موفقیت مواجه گردد که تعامل منا سبی میان دانشگاه و صنعت برقرار گردد، ضمن اینکه از تمامیپتانسییل های موجود دانشگاه و صنعت در ارتباط با کارآفرینی بهره مند شد. هدف این تحقیق، مروری بر عوامل موثر برافزایش همکاری اثربخش دانشگاه و صنعت و در نتیجه آن توسعه اقتصادی در راستای اقتصاد دانش بنیان می باشد. روششناسی این تحقیق، روش تحلیل محتوا است که براساس آن محتوای جمع آوری شده که شامل تعداد 20 مقاله از بینمقالات سال های 2008 تا 2017 از مجلات معتبر (ISI) و همچنین دو مقاله علمی-پژوهشی داخلی است را مورد بررسی تحلیل قرار گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که درجه باز بودن اطلاعاتی دانشگاه برای به اشتراک گذاریمنابع دانشی، داشتن تجربه همکاری قبلی، داشتن چشم انداز، جهت گیری و هدف مشترک از همکاری عواملی هستند کهبیشترین تاثیر را بر روی همکاری میان صنعت و دانشگاه دارند. در نهایت می توان چنین می توان نتیجه گرفت که با ایجادعوامل موثر حاصله از یافته های تحقیق و همچنین رفع یا کاهش موانع همکاری می توان در راستای رسیدن به اقتصادمبتنی بر علم و فناوری حرکت کرد.

کلیدواژه ها:

همکاری صنعت و دانشگاه ، عوامل موثر بر افزایش همکاری ، اقتصاد دانش بنیان

نویسندگان

علی غلام زاده

گروه مدیریت تولید و عملیات، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

آیدین اصغرزاده کرمشاهلو

گروه مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران