بررسی نقش ارزش ویژه برند مقصد در بازاریابی گردشگری

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 505

فایل این مقاله در 19 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

AMSCONF05_608

تاریخ نمایه سازی: 5 آبان 1397

چکیده مقاله:

در حال حاضر صنعت گردشگری جایگاه خاصی در اقتصاد کشورها پیداکرده و نقش فعال و موثری در ارتقاء ساختاراقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بخصوص در کشورهای رو به توسعه ایفا می کند. افزایش سطح درآمد، تنوع در ایام فراغت،تغییرات و نگرش جدید به مفاهیم زندگی، ایجاب می کند که گردشگری گسترش و توسعه یابد.از جمله عواملی کهمی تواند صنعت گردشگری را توسعه و بهبود بخشد،بکارگیری ابزارها و پارامترهای موثر بازاریابی است. از اینرو مقاله حاضرنقش ارزش ویژه برند مقصد در بازاریابی گردشگری را مورد توجه قرار داده و در این راستا ضمن بررسی نقش بازاریابی درصنعت گردشگری به معرفی ابعاد مختلف ارزش ویژه برند مقصد گردشگری پرداخته است. در نهایت پیشنهادات لازم برایمدیران صنعت گردشگری ارایه می گردد.

کلیدواژه ها:

بازاریابی در صنعت گردشگری ، آگاهی از برند ، تصویر ذهنی برند ، کیفیت ادراک شده ، وفاداری به برند مقصدگردشگری

نویسندگان

طاهره بسطامی

مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی، مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت پیگیر،گلستان،ایران