بررسی عوامل تاثیرگذار بر اثربخشی تبلیغات شفاهی (دهان به دهان) و اثر آن بر رفتار مصرف کننده

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 969

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

AMSCONF05_424

تاریخ نمایه سازی: 5 آبان 1397

چکیده مقاله:

امروزه مصرف کنند گان تبدیل به ابزار تبلیغاتی مناسبی برای شرکت ها شده اند. یک مشتری راضی از کالاو خدمات یک بنگاه اقتصادی، می توانند در برابر تمامی رقبای آن ایستاد و سوابق جذب مشتریان موجوددر بازار شود. ازجمله موثرترین و کارآمدترین شیوه های تبلیغاتی، تبلیغات شفاهی است. تبلیغات شفاهیمی تواند تاثیر قابل ملاحظه ای بر روی رفتار خرید مصرف کنندگان و رضایت آنها از محصولات و خدماتشرکت داشته باشد، زیرا مشتریان به ارتباطاتی که از سوی بازاریابان نباشد اطمینان و اعتماد بیشتریدارند. از طرفی بازاریابی رابطه مند با کسب نیازهای مشتریان، می تواند منجر به وفاداری آنها و کاهشهزینه های شرکت شود. سازمانها به طور مداوم در جستجوی راه های جدید برای بدست آوردن مزیترقابتی هستند.یک راه برای بدست آوردن چنین مزیتی استفاده از تبلیغات دهان به دهان می باشد زیرا اینگونه تبلیغات یک تاثیر قوی بر روی رفتار و نگرش مصرف کننده ها می گذارد و یک ارتباط بین فردیمیان فرستنده و گیرنده است که می تواند رفتار و نگرش گیرنده را تغییر دهد. بنابراین با توجه به اهمیتاین موضوع و نقش موثر تبلیغات دهان به دهان بر احتمال خرید افراد، به نظر می رسد، عواملی که باعثبهبود عملکرد تبلیغات و رفتار مصرف کننده می شوند باید مورد بررسی قرارگیرند. در این مقاله قصدداریم به بررسی عوامل موثر بر تبلیغات شفاهی و اثر آن بر رفتار مصرف کننده بپردازیم.

کلیدواژه ها:

تبلیغات دهان به دهان ، تبلیغات شفاهی ، رفتار مصرف کننده

نویسندگان

سعید عبدالمنافی

عضو هییت علمی دانشگاه پیام نور

خدیجه دهقان

دانشجوی ارشد دانشگاه پیام نور رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی داخلی

پریسا مسایلی

دانشجوی ارشد دانشگاه پیام نور رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی داخلی