محاسبه دمای سطح زمین با استفاده از تصاویر ماهواره لندست8 و روش پنجره مجزا و کالیبراسیون دما با استفاده از مدل های ریاضی مطالعه موردی: استان کردستان

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,172

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SNCC02_215

تاریخ نمایه سازی: 6 مهر 1397

چکیده مقاله:

هدف از انجام پژوهش حاضر محاسبه دمای سطح زمین با استفاده از تصاویر ماهواره لندست 8 است. از طرفی دمای سطح زمین یک پارامتر بسیار مهم در بررسیهای زیست محیطی، فرآیندهای بوم شناسی و تغییرات آب و هوایی در مقیاس های مختلف است و همچنین در مطالعات تعادل انرژی سطح، شرایط میزان رطوبت خاک، میزان تبخیر و تعرق و جزایر گرمایی شهری بسیار کاربردی محسوب میشود. علاوه بر این، دمای سطح زمین برای بررسی مسایل گرمایی، موضوعات مرتبط با سلامتی و آسیب پذیری انسان از تنش گرمایی و انتشار بیماری های انتقال زا نیز سودمند است. از آنجایکه سنجنده هایی با قدرت تفکیک طیفی بسیار بالا مانع از جذب طیفی بخارآب در باند مادون قرمز میشوند درنتیجه این امر موجب افزایش دقت محاسباتی در تعیین شاخص پوشش گیاهی می گرد. در این پژوهش از الگوریتم پنجره مجزا جهت محاسبه دمای سطح زمین استفاده شده است که در این روش جهت تخمین رادیانس طیفی از باندهای 10 و 11 ماهواره لندست 8 استفاده گردید. گسیلمندی به کمک اعمال تکنیک حد آستانه شاخص پوشش گیاهی با استفاده از باندهای 2 ، 3، 4 و 5 به دست می آید. در خاتمه دمای به دست آمده به کمک معادلات ریاضی پروژکتیو و داده های هواشناسی کالیبره گردید. نتایج این پژوهش نشاندهنده این مهم است که الگوریتم پنجره مجزا و روش کالیبراسیون بر اساس مدلهای ریاضی نتایج قابلاعتمادی را در منطقه موردنظر ارایه میدهد.

نویسندگان

رضا سودمندافشار

دانشجو کارشناسی ارشد سنجش ازدور دانشگاه کردستان

سلمان احمدی

استادیار گروه عمران دانشگاه کردستان