بررسی تغییرات مکانی شاخص های اصلی کیفیت آب شرب در محدوده شهر یزد

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 390

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NRCCONF01_263

تاریخ نمایه سازی: 6 مهر 1397

چکیده مقاله:

تغییرات مکانی کیفیت منابع آب شرب یکی از ضرورت های مدیریت این ماده حیاتی در مناطق خشک و فراخشک می باشد. دراین پژوهش تغییرات مکانی شاخص های اصلی کیفیت آب شرب (هدایت الکتریکی، سختی کل و کل مواد جامد محلول) 55حلقه چاه عمیق آب آشامیدنی واقع در دشت یزد مربوط به سا 1395 مورد بررسی قرار گرفت. برای تهیه ی نقشه های پهنه -بندی از روش درون یابی کریجینگ معمولی استفاده گردید. نقشه های پهنه بندی بدست آمده نشان داد که آب های زیرزمینیمنطقه یزدگرد و چرخاب که به ترتیب در دو بخش جنوب شرقی و شما غربی محدوده مطالعاتی واقعند و متاثر از جریاناترودخانه های مهریز و تفت می باشند، از کیفیت مطلوبتری نسبت به چاه های بخش میانی برخوردار می باشند. دامنه تغییراتشاخص TDS از کمتر از 500 تا بیش از 2500 میلیگرم در لیتر و شاخص EC از کمتر از 700 تا بیش از 3500 میکروموسبر سانتیمتر متغیر است که این دستاورد بیانگر ضرورت مدیریت حساس بهره برداری و آماده سازی آب با کیفیت جهت ورود بهشبکه آب شرب میباشد. ضمنا چاه های بخش میانی منطقه از لحاظ پارامترهای کیفی TDS ، TH و EC بیش از دو برابر حدمجاز استاندارد ملی میباشد که پیشنهاد می گردد نسبت به حذف و یا تعدیل بهره برداری از آنها در شبکه آب شرب یزد اقداملازم اعمال گردد.

نویسندگان

فرزانه فتوحی فیروزآباد

دانش آموخته دکترای علوم و مهندسی آبخیزداری دانشگاه یزد

محمدرضا اختصاصی

استاد دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی دانشگاه یزد

زهرا وطن خواه

کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشگاه یزد