ارزیابی خطر فرسایش آبی با استفاده از مدل ICONA (مطالعه موردی: حوزه آبخیز سلج انبار)

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 603

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NRCCONF01_138

تاریخ نمایه سازی: 6 مهر 1397

چکیده مقاله:

فرسایش یکی از مهمترین عوامل موثر در هدر رفت منابع ارضی به شمار می رود. گاهی از میزان خطر فرسایش، امکانشناسایی نواحی بحرانی و اولویت بندی برنامه های مدیریتی و حفاظتی برای استفاده پایدار از منابع آب و خاک را فراهم میسازد. یکی از مدل های مورد استفاده در تخمین خطر فرسایش مدل ICONA می باشد. در این تحقیق، قابلیت استفاده ازسیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و تکنیک های سنجش از دور (RS) برای ارزیابی خطر فرسایش خاک با استفاده از مدلفرسایش ICONA مورد بررسی قرار گرفت.مرحله ارزیابی خطر ریسک فرسایش در این مدل شامل هفت مرحله است که عمدتااز لایه های شیب، زمین شناسی، کاربری زمین و اطلاعات پوشش زمین استفاده می کند.بر اساس لایه فرسایش پذیری حدود49 درصد از منطقه دارای قابلیت فرسایش پذیری بالا می باشند و تنها 5.5 درصد از منطقه در برابر فرسایش پذیری خاکمقاوم هستند. و همچنین نتایج لایه حفاظت خاک بیانگر ا ین بود که بیش از 70 درصد حوزه دارای حفاظت خوبی در برابرفرسایش هستند و تنها و حدود 12 درصد منطقه از لحاظ حفاظتی در برابر فرسایش مناسب نیستند.در نهایت حدود 74 درصدمنطقه دارای خطر کم و بسیار پایین نسبت به فرسایش بوده و 26 درصد منطقه تحت خطر فرسایش شدید قرار دارند. مطالعهحاضر نشان می دهد که تکنیک های GIS و RS نقش مهمی را در تهیه نقشه ریسک فرسایش خاک ایفا می کنند.

نویسندگان

زهرا چترسیماب

دانشجوی دکتری سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

فرناز براتی

دانشجوی دکتری مهندسی منابع آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

فرشاد میردارهریجانی

کارشناس ارشد معاون دفتر حفاظت خاک و کنترل فرسایش، سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور

محمد رحمانی

کارشناس ارشد ، رییس گروه دفتر حفاظت خاک و کنترل فرسایش، سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور