برآورد حجم پسماندهای گندم و ذرت قابل استحصال در صنایع چوب و کاغذ در استان کرمانشاه

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 521

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NEWCONF04_141

تاریخ نمایه سازی: 6 مهر 1397

چکیده مقاله:

پسماندها و ضایعات اراضی کشاورزی به عنوان یکی از منابع تجدیدپذیر، مصداق مناسبی از توسعه پایدار میباشند. از×دیرباز×مواد× حاصل×از×کشاورزی×به عنوان×مواد×اولیه×فیبری×ارزان×و×فراوان خصوصا× ×0درصنایع× تولید خمیر×کاغذ×و×صفحات×فشرده×چوبی×مطرح×بوده-اند. این تحقیق با هدف برآورد حجم پسماندهای گندم و ذرت قابل استحصال در صنایع چوب و کاغذ در استان کرمانشاه صورت پذیرفت. برای این منظور در سطح استان کرمانشاه کلیه کشاورزان فعال در زمینه کشت گندم و ذرت همراه با کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی، مرکز تحقیقات کشاورزی و کارگاه ها و کارخانجات صنایع تبدیلی به عنوان جامعه آماری مدنظر قرار گرفته و با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه مورد بررسی 108 نفر محاسبه و پرسشنامه ها در بین آنها توزیع گردید. به منظور برداشت پسماندهای کشاورزی از روش برداشت یک مترمربع از نمونه ها و به صورت تصادفی در چند نقطه از یک هکتار زمین استفاده شد. سپس نمونه های پسماندهای باقیمانده به ابعاد 0/5 -1 متر خرد شده و پس از خشک در دمای 103 درجه سانتیگراد، وزن خشک آنها تعیین و سپس میزان وزن آنها در واحد سطح (مترمربع) و سپس در واحد هکتار و در نهایت در واحد شهرستان و استان تعیین گردید. نتایج نشان داد که حدود یک سوم از ساقه گیاهان کشاورزی گندم، ذرت در مزارع کشاورزی بدون برداشت، در زمین باقی مانده و در بسیاری از موارد سوزانده می شوند. همچنین بیشترین میزان پسماندهای سوزانده شده مربوط به ساقه گندم و کمترین میزان مربوط به پسماندهای ساقه ذرت میباشد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

افسانه صالح زاده

دانشجوی کارشناسیارشد رشته کشاورزی اکولوژیک (آگرو اکولوژی)، واحد ملایر، دانشگاه آزاد اسلامی، ملایر، ایران

امین خادمی

گروه مهندسی فضای سبز، واحد ملایر، دانشگاه آزاد اسلامی، ملایر، ایران.

بهروز کرد

گروه مهندسی فضای سبز، واحد ملایر، دانشگاه آزاد اسلامی، ملایر، ایران