سبک شناسی بناهای دوره ی پهلوی اول در شهر رشت ابنیه میدان شهرداری ، خیابان های سعدی و امام خمینی

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 915

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CAUCONF01_1008

تاریخ نمایه سازی: 30 شهریور 1397

چکیده مقاله:

فرهنگ معماری ایران در طی سالهای پایانی حکومت قاجار و دوره ی پهلوی تا سقوط این دوره، آنچه ما بر آن معماری معاصر نام نهادهایم، تحت تاثیر تجارب معماری غرب دگرگونی بسیار یافت. این دگرگونی در جلوه های زیبایی شناسانه، نمادهای اجتماعی و مسایل توسعهگرایانه پدیدار است. تحت تاثیر این دگرگونی سبکهای مختلف و متنوعی در این دوره پدید آمد که از جمله آنها سبک نیوکلاسیک خردگرا، آرتدکو و معماری سنتی را میتوان نام برد. این سبک ها پیوند قوی و ناگسستنی با تکنولوژی و معماری مدرن دارند. این نوشتار سعی بر آن دارد تا گونه های معماری ناحیه مورد نظر را در ادوار گذشته مورد بررسی و تحلیل قرار دهد و ویژگی های ابنیه تاریخی آن را بیان کند . مقاله حاضر بر اساس اطلاعات و اسناد تاریخی، مطالعات کتابخانه ای و مشاهدات میدانی گردآوری شده است. هدف این مقاله بازشناسایی و بررسی سبکهای نامبرده در بناهای میدان شهرداری و محدوده خیابان های سعدی و امام خمینی رشت در دوره ی پهلوی اول میباشد. روش تحقیق در این پژوهش بر اساس هدف از نوع نظری و براساس ماهیت توصیفی – تحلیلی، گردآوری اطلاعات بصورت مطالعات اسنادی ، کتابخانه ای و میدانی می باشد و از روش پیمایشی می باشد.

نویسندگان

سیدیاسر موسوی

گروه معماری ، واحد رامسر ، دانشگاه آزاد اسلامی، رامسر،ایران

روشنک پرهیزکار

گروه معماری ، واحد رامسر ، دانشگاه آزاد اسلامی، رامسر،ایران

مژده صافی

گروه معماری ، واحد رامسر ، دانشگاه آزاد اسلامی، رامسر،ایران

کلثوم علی طالشی

گروه معماری ، واحد رامسر ، دانشگاه آزاد اسلامی، رامسر،ایران