بررسی جایگاه نشانه شناسی در طراحی فرم های معماری معماران معاصر

سال انتشار:

1397

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

فارسی

مشاهده:

527

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CAUCONF01_0968

تاریخ نمایه سازی: 30 شهریور 1397

چکیده مقاله:

در اندیشه معاصر می توان به نشانه شناسی به عنوان ابزاری مهم در دسته بندی برداشت های به دست آمده در معناسازی از عوامل معماری استناد نمود نشانه شناسی با دریافت رمزگان زیباشناختی، اجتماعی، فرهنگی هر طرح، مفاهیم مستتر در آن را بازشناخت و ایده های برآمده از رمزگان معماری را هدایت کرده و لایه های درونی و پنهان طرح را تاویل و مکشوف می گرداند، بدین سبب بررسی عوامل معناساز راهی موثر در القای احساس آشنایی نسبت به فضای معماری است و استفاده از اصول علم نشانه شناسی از بهترین راه کارها در بررسی چگونگی معنا دهی به فضای معماری به شمار می آید در این پژوهش جهت تبیین و بسط این موضوع ضمن تشریح مفاهیم فوق به بررسی جایگاه نشانه، و ادراک مفاهیم معنایی که به صورت زبان در معماری پرداخته می شود پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی صورت پذیرفته و عوامل نشانه ای بکار رفته در معماری را به دو صورت محتوا وزبان در معماری مورد بررسی قرار داده، نتایج نشان داد که چگونه این دو عوامل نشانگی تاثیر گذار در فضای معماری معاصر نمود پیدا کرده است .

نویسندگان

ناهیدیزدانی راد
ناهید یزدانی راد

کارشناس ارشد معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز ، ایران

داریوشستارزاده
داریوش ستارزاده

استادیار، گروه معماری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران