کودک، آزادی عقیده و مذهب

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,923

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CONFHAKIM01_025

تاریخ نمایه سازی: 11 شهریور 1397

چکیده مقاله:

کودک بعنوان حساس ترین عضو جامعه بشری برای برخورداری از آزادی ها خصوصا آزادی بنیادین عقیده و مذهب که صراحتا در کنوانسیون حقوق کودک به رسمیت شناخته شده است به حمایت جدی از سوی جامعه بین المللی نیازمند است. از آنجا که تصریح به حق با اطلاق آن ملازمه نداشته و صرف شناسایی آزادی نیز ضامن اجرای آن در عرصه های مختلف نمی باشد و همچنین به دلیل اینکه مطلق شناختن حق کودک علاوه بر ایجاد تشویش و چندگانگی در ذهن او میتواند با حق والدین بر هدایت و راهنمایی فرزندان در تعارض قرار گیرد، تعیین محدوده حق کودک ضمن بررسی محدودیت های موثر بر این آزادی در ارزیابی میزان قابلیت اجرایی آن حایزاهمیت است. ضرورت شناسایی حق کودک بر آزادی عقیده و مذهب و لزوم پایبندی دول متعاهد به مفاد کنوانسیون در جهت مراقبت از کودکان، تعیین گستره ی این حق، جایگاه والدین در تکامل و شکل گیری آن و سایر محدودیت هایی که بنا به ضرورت و به حکم قانون بر این آزادی اعمال میگردد، در جهت ارایه ی تصویری روشن تر از جوانب آن از مباحث پژوهش حاضر میباشد.

نویسندگان

محمدرضا مجتهدی

استاد دانشگاه تبریز،

مایده سلیمانی دینانی

دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه تبریز