بهبود ساختار هندسی رتور با هدف کاهش ریپل گشتاور و بهبود نسبت برجستگی در موتور سنکرون رلوکتانسی

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 433

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NEEC04_032

تاریخ نمایه سازی: 11 شهریور 1397

چکیده مقاله:

یکی از معایب موتور سنکرون رلوکتانسی، وجود ریپل در گشتاور آن می باشد که در اثر فعل و انفعال بین هارمونیک های فضایی بارگیری الکتریکی و هندسه ناهمگون روتور حاصل می شود. عواملی مثل شکل حصار، تعداد حصار و طول کمان انتهایی حصار بر سطح ریپل گشتاور موتور تاثیرگذار هستند، به طوریکه با یک ترکیب بهینه از آنها می توان ریپل گشتاور را کاهش داد. در این مقاله بهبود ساختار حصارها در روتور موتور سنکرون رلوکتانسی با استفاده از آنالیزهای پارامتری جهت کاهش ریپل گشتاور و بهبود نسبت برجستگی هدف قرار گرفته است. برای طراحی روتور از حصارهای مستطیلی استفاده شده، به صورتیکه شکل کناره های حصار برای کاهش بیشتر ریپل به صورت ذوزنقه ای با انتهای کمان حصار به شکل گرد در نظر گرفته شده است. تمرکز مقاله بر یافتن ابعاد مناسب برای کمان انتهایی حصار و ضلع بالایی مرکز حصار در روتور بوده است. برای انتخاب بهینه ابعاد از آنالیزهای پارامتری در محیط دوبعدی نرم افزار ماکسول استفاده شده است. نتایج مقاله کاهش ریپل گشتاور و افزایش نسبت برجستگی را برای مدل بهینه موتور سنکرون رلوکتانسی نشان می دهد.

نویسندگان

مهدی صالحی

کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی برق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

مهرداد جعفربلند

دانشیار دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، شاهین شهر، ایران

غضنفر شاهقلیان

کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی برق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران