پیش بینی رضایت زناشویی برمبنای مهارتهای ارتباطی زوجین

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 498

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

EPSCONF06_037

تاریخ نمایه سازی: 11 شهریور 1397

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر پیش بینی رضایت زناشویی برمبنای مهارتهای ارتباطی دانشجویان متاهل دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه بود. پژوهش حاضر باتوجه به هدف کاربردی و شیوه ی اجرای آن همبستگی است.جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه دانشجویان متاهل دانشگاه آزاد واحد کرمانشاه در سال تحصیلی 1395-96 بودند که تعدادآنها نامشخص است. نمونه آماری در این پژوهش را تعداد 200 نفر از دانشجویان متاهل که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند تشکیل داده است. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه های مهارت های ارتباطی کریستنسن و سولاوی (1984) و رضایت زناشویی اولسون ( 1989 ) بود. نتایج پژوهش نشان دادند بین مهارتهای ارتباطی با رضایت زناشویی رابطه مثبت و معنی داری مشاهده می شود، بنابراین متغیر مهارتهای ارتباطی پیش بینی کننده رضایت زناشویی زوجین می باشند.

نویسندگان

شیرین خدامرادی

گروه روانشناسی ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی،واحدکرمانشاه،دانشگاه آزاد اسلامی،کرمانشاه،ایران،کارشناس ارشد روانشناسی عمومی

کریم افشاری نیا

گروه روان شناسی ،واحدکرمانشاه،دانشگاه آزاد اسلامی،کرمانشاه،ایران