چگونگی نحوه افزایش انتقال حرارت در مبدل حرارتی با استفاده از نانو سیال اکسید تیتانیوم در غلظت 0/03 و 0/1 درصد وزنی

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 701

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MGCONF02_052

تاریخ نمایه سازی: 11 شهریور 1397

چکیده مقاله:

در این تحقیق به مطالعه آزمایشگاهی روی خواص انتقال حرارت نانوسیال آب/اکسید تیتانیوم با غلظت 0/03 و 0/1 درصد وزنی در مبدل حرارتی چهار لوله ای که در این پژوهش برای اولین بار مورد بررسی قرار گرفت، پرداخته شده است. این مبدل متشکل از چهار لوله ی متحدالمرکز و متشکل از دو جریان سرد (آب شهری) و جریان گرم (نانو سیال) می باشد. در این پژوهش آرایش جریان مبدل در کل به صورت سری - همسو می باشد اما آرایش لوله ها، یکی در میان نسبت به هم نا همسو می باشد. در این پژوهش تغییرات عدد پکلت و اعداد ناسلت تجربی بر روی ضریب انتقال حرارت بررسی شد. طبق آزمایشات انجام گرفته، با افزودن نانو ذرات اکسید تیتانیوم به سیال پایه و افزایش غلظت درصد وزنی نانو ذرات، انتقال حرارت افزایش می یابد. همچنین با افزایش عدد پکلت و عد ناسلت مقدار ضریب انتقال حرارت نیز افزایش می یابد و می توان نتیجه گرفت که در غلظت ثابت با افزایش عدد پکلت ضریب انتقال حرارت تجربی زیاد می شود.

کلیدواژه ها:

نانو سیال اکسید تیتانیوم ، مبدل حرارتی چهارلوله ای ، ضریب انتقال حرارت ، عدد ناسلت ، عدد پکلت

نویسندگان

آرش مهجورآزاد

کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا

محمد حسن وکیلی

استاد یار گروه مهندسی شیمی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا