بررسی آثار اصل حفظ و نگهداری سرمایه در شرکت سهامی عام در حقوق ایران و انگلیس

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 354

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_PSLJ-2-3_004

تاریخ نمایه سازی: 27 مرداد 1397

چکیده مقاله:

در حقوق انگلیس،اصلی به عنوان اصل حفظ و نگهداری سرمایه از اواخر قرن نوزدهم در رویه دادگاههای آن کشور مطرح شد.زیرا سرمایه در شرکت سهامی عام،با توجه به محدود بودن مسیولیت شرکاء ، وثیقه پرداخت طلب طلبکاران شرکت وبه عنوان پشتوانه ی تعهدات آن محسوب می شود. اصل مذکور در حقوق آن کشور دارای دو جنبه است -1 اطمینان پیدا کردن از تامین و تعهد کلی سرمایه اسمی شرکت سهامی عام.-2 اطمینان پیدا کردن از اینکه سرمایه شرکت سهامی عام قبل ازانحلال شرکت تحت عناوین مختلف بین سهامداران و به ضرر طلبکاران تقسیم نشده باشد.در پژوهش حاضر با مقایسه حقوق ایران و انگلیس بدین موضوع پرداخته شده است که آیا اصل مزبور به کیفیتی که در حقوق انگلیس مطرح شده در حقوق ایران نیز قابلیت طرح داردیا خیر . در این فصل مسیولیت و محدودیتهای ارکان شرکت ازمرحله تشکیل تا مرحله تصفیه مورد بررسی واقع شد. در نهایت با مقایسه حقوق ایران و انگلیس به این نتیجه رسیدیم که اصل مذکور اگر چه به صورت صریح در حقوق ایران مطرح نشده ولی با ملاحظه برخی مواد قانونی و حمایت قانونگذار از سهامداران و طلبکاران شرکت ،چاره ای جزء پذیرش ضمنی اصل باقی نمی ماند

کلیدواژه ها:

شرکت سهامی عام ، سرمایه ، اصل حفظ و نگهداری

نویسندگان

فاطمه رمضانی

کارشناس ارشد رشته حقوق خصوصی دانشگاه بوعلی سینا همدان