عناصر مهم در طراحی رابط کاربری، قابلیت استفاده و مسایل فنی پایگاه داده ها طی سالهای 93 تا 95

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 468

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JMIS-2-2_008

تاریخ نمایه سازی: 27 مرداد 1397

چکیده مقاله:

مقدمه: طراحی پایگاه داده ها با در نظر گرفتن مولفه های رابط کاربری، قابلیت استفاده و مسایل فنی، شاخص مهمی در دستیابی سریع به اطلاعات موردنیاز کاربران محسوب میشود. معیار ارزیابی Ovid معیاری برای ارزیابی پایگاه ها ازلحاظ رابط کاربری، قابلیت استفاده و مسایل فنی است. هدف از مطالعه حاضر، تعیین عناصر مهم در طراحی رابط کاربری، قابلیت استفاده و مسایل فنی پایگاه هاست.روش ها: مطالعه حاضر از نوع کاربردی است و با استفاده از روش مرور متون انجام شده است و اطلاعات آن از مطالعه منابع و جستجوی مقالات در سایت ها و پایگاه های اطلاعاتی مربوط به موضوع ( مولفه های معیار ارزیابی Ovid) جمع آوری شده است. روایی معیار ارزیابی Ovid توسط 5 تن از متخصصان کتابداری و اطلاع رسانی مورد تایید قرار گرفت، نرم افزار Free Plane جهت ترسیم مولفه های معیار ارزیابی Ovid استفاده شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد، جهت بررسی قابلیت استفاده، مسایل فنی و رابط کاربری پایگاه ها، 48 مولفه فرعی، در قالب 6 معیار اصلی شامل جستجو، خدمات، نمایش، پیوندها، راهنما یا کمک مستندات، کارایی در معیار ارزیابی Ovidدر نظر گرفته شده است که معیار جستجو شامل 20 مولفه فرعی، معیار نمایش شامل 11 مولفه فرعی، معیار خدمات شامل 6 مولفه فرعی، معیار پیوندها شامل 2 مولفه فرعی، معیار راهنما شامل 4 مولفه فرعی و معیار کارایی شامل 5 مولفه فرعی بود.نتیجه گیری: طراحان باید به مولفه های رابط کاربری، قابلیت استفاده و مسایل فنی نیز توجه کنند، زیرا مولفه های اشاره شده نقش مهمی در تسهیل مسیریابی اطلاعات دارند و کاربران میتوانند در کوتاه ترین زمان و به سادگی به رفع نیاز اطلاعاتی خود بپردازند. درواقع با رعایت استاندارد یا معیاری در ایجاد پایگاه ها، میزان دسترسی به اطلاعات موردنیاز به طور قابل ملاحظه ای افزایش خواهد یافت.

نویسندگان

الهه امتی

کارشناس ارشد، کتابداری و اطلاعرسانی پزشکی، مرکز توسعه تحقیقات بالینی مرکز آموزشی درمانی و پژوهشی هفده شهریور، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران.

اکرم علیپور

دانشجوی دکتری، علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن، مازندران، ایران