بررسی میزان تاثیر برنامه آموزشی بر تحرک بدنی خانم های خانه دار متاهل 45-20 ساله شهر نور

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 414

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_TBS-16-3_003

تاریخ نمایه سازی: 27 مرداد 1397

چکیده مقاله:

مقدمه: انجام فعالیت جسمانی منظم به عنوان اولین اولویت سبک زندگی سالم عنوان شده است. هدف این مطالعه بررسی تاثیر آموزش بر تحرک بدنی خانم های خانه دار بود. روش بررسی: تعداد 106 نفر در قالب دو گروه (53 نفر گروه مداخله و 53 نفر گروه کنترل) با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. برای اندازه گیری از پرسشنامه بین المللی فعالیت فیزیکی استفاده شد. پرسشنامه ها به صورت پیش آزمون و پس آزمون در دو گروه مداخله و کنترل با فاصله 3 ماه و بعد از آموزش در گروه مداخله تکمیل گردید. آموزش به صورت سخنرانی، پاورپونت، سی دی آموزشی و پمفلت مرتبط با موضوع، در اختیار گروه مداخله قرار گرفت. داده ها با استفاده از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون، من ویتنی، کروسکال والیس و ویلکا کسون تجزیه و تحلیل شد. یافته ها: نتایج نمره حیطه تفریح، ورزش و فعالیت اوقات فراغت در گروه مداخله تفاوت معنی داری نشان داد. همچنین در معادل پیاده روی کلی گروه مداخله تفاوت معنی داری مشاهده شد. نتیجه گیری: یافته ها نشان می دهد آموزش با استفاده از سی دی و پمفلت در کنار آموزش به وسیله پاورپونت و وسایل کمک آموزشی، و استمرار آن می تواند موجب افزایش فعالیت هیا ورزشی و تحرک بدنی زنان خانه دار شود.

نویسندگان

سیدسعید مظلومی محمودآباد

استاد مرکز تحقیقات علوم اجتماعی موثر بر سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد

رزا رهاوی عزآباد

استادیار گروه رفتار حرکتی، دانشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه الزهرا، تهران

محمدحسین باقیانی مقدم

استاد گروه خدمات بهداشتی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد

نجمه نیک نژاد

دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد