نقد و بررسی نظریات عدالت بین نسلی لیبرال

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 591

فایل این مقاله در 29 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IES-9-18_002

تاریخ نمایه سازی: 27 مرداد 1397

چکیده مقاله:

عدالت بین نسلی مفهومی زاییده دنیای مدرن است و واکنشی نظری به مساله تخریب محیط زیست، تخلیه منابع طبیعی و تهدید حیات نسل های آتی است؛ لذا برای دستیابی به نظریه اسلامی در خصوص عدالت بین نسلی لازم است تا مبانی و مسایل این نظریات به خوبی مورد شناسایی قرار گیرد تا آنگاه با جستجوی این مولفه ها در ادبیات اسلامی نظریه اسلامی ارایه گردد. در این مقاله گام اول این فرآیند پیموده شده است و به بررسی، دسته بندی و نقد ادبیات موجود در سنت لیبرال پرداخته ایم، تا نشان دهیم، مکاتب و جریانات فکری مختلف چه تاثیراتی بر سیاستهای بیننسلی عادلانه گذاشته اند.پژوهش حاضر با روشی تحلیلی - تطبیقی نشان میدهد که برای بررسی کامل نظریات لیبرالها علاوه بر تقسیم بندی مشهور آزادی گرا- برابری گرا، باید نظرات قایلین به یگانگی برابری و آزادی را نیز مورد مطالعه قرار داد. نتیجه این بحث این خواهد بود که تفاوت در سیاست های این جریانات ناشی از تفاوت در مبانی فکری و فلسفی آنهاست و لذا با تغییر مفروضات فلسفی این نظریات، می توان پاسخ های متفاوتی به مسایل اصلی عدالت بین نسلی (قلمرو، الگو و واحد سنجش) داد؛ که این امر امکان ارایه نظریاتی با رویکرد بیننسلی در اسلام را نیز اثبات مینماید.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

مرتضی مرتضوی کاخکی

دانشجوی دکتری علوم اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد

علی اکبر ناجی میدانی

استادیار دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد

محمدحسین مهدوی عادلی

استاد دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد

محمدحسین حسین زاده

استادیار دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد