بررسی روش های کنترل ازدحام نرم افزاری بر مبنای TCP و شبکه های مبتنی بر نرم افزار

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,164

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CEITCONF01_074

تاریخ نمایه سازی: 26 مرداد 1397

چکیده مقاله:

با توجه به پیشرفت و استفادهی روزافزون از شبکه های انتقال داده همچون مراکز داده، مسیلهی کنترل ازدحام یکی از مهمترین مسایلی است که نظر محققان و مهندسان را به خود جلب کرده است. در شبکه های سنتی وظیفه ی کنترل ازدحام در شبکه بر عهده ی دستگاه های نهایی می باشد. با توجه به این محدودیت که دستگاه های نهایی دید جامع نسبت به شبکه ندارند، رخداد ازدحام در شبکه قابل پیش بینی نمی باشد. طی سالیان گذشته الگوریتم های متنوعی با بهبود عناصر کیفیت سرویس نام خود را به عنوان یکی از روش های کنترل ازدحام به ثبت رسانده اند، در حالی که این تغییرات به هیچ وجه در مقابل افزایش روز افزون پهنای باند و افزایش استفاده از اینترنت قابل مقایسه نیست . از نگاهی دیگر هر یک از الگوریتم های ارایه شده اگر چه باعث بهبود یک یا چند المان کیفیت سرویس می شوند ولی در مقابل باعث کاهش چند المان در نقطه مقابل نیز میگردند. تغییرات چند سال اخیر درزمینه شبکه های کامپیوتری با عنوان شبکه های نرم افزار محورSDN نویدبخش جهش چشمگیردر مورد موضوع کنترل ازدحام و دریچه ای نو بر روی محققان در این زمینه می باشد. در این شبکه ها با استفاده از دید کلی کنترلر نسبت به شبکه و آگاهی از وضعیت آن که یکی از ویژگیهای این دسته از شبکه ها می باشد، می توان از رخداد ازدحام در شبکه جلوگیری کرد و کارایی شبکه را به طور چشمگیری افزایش داد. در این مقاله مروری بر راهکارهای نرم افزاری ارایه شده در جهت جلوگیری ازازدحام بر مبنای استانداردTCPشده است و در نهایت روشهای کنترل ازدحام در شبکه های نرم افزار محور را بررسی می کنیم

کلیدواژه ها:

کنترل ازدحام ، کیفیت سرویس ، شبکه های مرکز داده ، TCP ، SDN

نویسندگان

علی اصغر منصوری

گروه مهندسی کامپیوتر، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

مهدی محرابی

گروه مهندسی کامپیوتر، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران