اصلاح غشاهای نانوفیلتراسیون پلی اترسولفونی با استفاده از سیلیکا پرکربوکسیلیک اسید پوشش داده شده روی نانوذرات مغناطیسی به منظور تصفیه پساب نساجی

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 424

فایل این مقاله در 5 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IACS02_221

تاریخ نمایه سازی: 26 مرداد 1397

چکیده مقاله:

در این تحقیق، نانوذره سیلیکا پرکربوکسیلیک اسید پوشش داده شده روی نانوذرات مغناطیسی (SCMNPs-COOOH) ساخته شد و برای بهبود کیفیت غشاهای پلی اترسولفونی استفاده شد. این نانوذره به دلیل برخورداری از گروه عاملی پرکربوکسیلیک اسید می تواند خواص سطحی غشا را بهبود ببخشد. غشاهایی با غلظت های مختلف از نانوذره ساخته شد و عملکرد غشاهای اصلاح شده با اندازه گیری شار عبوری از غشاها و میزان پس زنی رنگهای مختلف بررسی شد. نتایج آنالیز SEM نشان داد که مورفولوژی غشا تغییر نامطلوبی نداشت و تخلخل غشا کمی افزایش یافت. حضور نانوذرات تا غلظت بهینه ( wt% 0/5 ) موجب افزایش شار آب و کاهش میزان گرفتگی )افزایش نسبت بازیابی غشا( شد. اما غلظت های بیشتر موجب کاهش عملکرد غشا به دلیل کاهش تخلخل و مسدود کردن حفرات گردید. عملکرد نانوفیتراسیون غشاها توانایی بالای آنها برای حذف رنگ از پساب رنگی را نشان داد.

نویسندگان

سهراب خورشیدی

گروه شیمی کاربردی، دانشکده شیمی، دانشگاه خوارزمی، تهران

وحید وطن پور

گروه شیمی کاربردی، دانشکده شیمی، دانشگاه خوارزمی، تهران