سیاه ه انتشار ذرات معلق از حمل و نقل جاده ای در کلانشهر کرج

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 467

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

TTC17_025

تاریخ نمایه سازی: 26 مرداد 1397

چکیده مقاله:

آلودگی ناشی از ذرات معلق بخصوص حاصل حمل و نقل جاده ای در کلان شهرها همراه با رشد و توسعه شهر می تواند آثار جبران ناپذیر کوتاه مدت و بلندمدتی بر ابعاد مختلف جامعه داشته باشد. هدف این مطالعه توسعه یک سیاه ه انتشار مرتبط با ترافیک برای شهر کرج با استفاده از ترکیبی از مدل سازی نرخ های انتشار و ترافیک بود. براین اساس اطلاعات منابع متحرک شهر کرج تا بهار سال 1395 گردآوری شد. همچنین از مدل بین المللی انتشار وسایل نقلیه متحرک (IVE) برای ارزیابی متوسط نرخ های انتشار ذرات معلق ناوگان استفاده شد. سهم هر نوع وسیله نقلیه در انتشار ذرات معلق و توزیع انتشار نیز در مناطق مختلف شهر کرج تعیین شد. نتایج این مطالعه نشان داد که وسایل نقلیه سنگین به عنوان مهمترین منابع انتشار ذرات معلق در معابر شهر کرج هستند. همچنین نقشه توزیع انتشار ذرات معلق شهر کرج نیز نشان داد که حداکثر انتشار ذرات معلق در ساعت اوج ترافیک صبح به میزان 9 / 36- 24/ 21 کیلوگرم بر ساعت مربوط به منطقه 6 است که بدون شک ناشی از حجم بالای حمل و نقل جاده ای از این محور است.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

مظاهر معین الدینی

استادیار گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

محمدصالح علی طالشی

دانشجوی دکتری آلودگی محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

رخساره عظیمی یانچشمه

دانشجوی دکتری آلودگی محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران