تولید و مشخصه سازی نانوالیاف کربن بر پایه پلی اکریلونیتریل PAN وبررسی نقش کومونومرهای مختلف در خواص نانوالیاف کربن نهایی

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 514

فایل این مقاله در 5 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NTEC11_259

تاریخ نمایه سازی: 26 مرداد 1397

چکیده مقاله:

وبهای نانوالیاف کربن دارای هدایت الکتریکی و حرارتی، تخلخل و مساحت سطح بالا هستند که آنها را به گزینه هایی مناسب برای به کارگیری در کاربردهای مختلف تبدیل میکند. در این پژوهش، وبهای نانوالیاف کربن (با قطر متوسط 300nm؛(110 با استفاده از الکتروریسی 3 نوع کوپلیمر پلی اکریلونیتریل (PAN) (قطر 530 nm؛(220 و انجام عملیات حرارتی پایدارسازی و کربنیزاسیون، تولید شده و اثر ترکیب شیمیایی کوپلیمرها بر میزان پیشرفت واکنشهای پایدارسازی و تغییر مورفولوژی نانوالیاف PAN در طی عملیات حرارتی بررسی شد. نتایج نشان دادند که پیشرفت بالای واکنشهای پایدارسازی در نانوالیاف PAN دارای کومونومرهای اسیدی (بیش از (%98 شرط کافی برای افزایش هدایت الکتریکی (کمتر از (2/5 S/cm نانوالیاف کربن نهایی نیست، در حالی که نانوالیاف PAN فاقد کومونومر اسیدی با پیشرفت 87 درصدی واکنشهای پایدارسازی برای تشکیل ساختار مناسب در نانوالیاف کربن با هدایت الکتریکی بالا (حدود (17 S/cm مناسب است. علاوه بر این با بررسی نتایج مشخص شد که تشکیل مورفولوژی اسفنجی شکل به هم تنیده در نانوالیاف کربن برای دستیابی به هدایت الکتریکی بالا ضروری است.

نویسندگان

آرش تیموری

گروه مهندسی نساجی، دانشکده فنی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران،

شهرام ارباب

موسسه تحقیقاتی ATMT ، دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران،

بابک نوروزی

گروه مهندسی نساجی، دانشکده فنی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران،

آدولف دومینیک

آزمایشگاه فیزیک نساجی و مکانیک، دانشکده ملی مهندسی، دانشگاه هوت آلزاس، مولوز، فرانسه