تولید الیاف کربن از الیاف پلی اکریلو نیتریل تجاری با ترکیب شیمیایی اصلاح شده

سال انتشار: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 5,613

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CIMS09_231

تاریخ نمایه سازی: 17 آذر 1385

چکیده مقاله:

برای ساخت الیاف کربن از مواد اولیه مختلفی شامل الیاف پلی اکریلو نیتریل ) ) PAN ویژه، الیاف ریون و قیر استفاده می شود که تهی ۀ این الیاف از پیش زمینه PAN ، از بیشترین میزان تولید و گسترده ترین کاربرد برخوردار است . فرآیند تولید از الیاف PAN ویژه، دو مرحله اساسی شامل پایدارسازی در محیط اکسیدی و کربونیزاسیون در دمای بالا در محیط غیراکسیدی را در بر می گیرد . در حال حاضر، الیاف کربن قیمت بالایی داشته که یکی از مهمترین علل آن قیمت زیاد ماده اولیه ( الیاف PAN ویژه ) است . در این تحقیق، تولید الی اف کربن از الیاف PAN ارزان قیمت تجـاری بـا ترکیـب شـیمیایی اصـلاح شـده، بررسی شده است . نتایج نشان می دهند در صـورت انجـام فرآینـد پایدارسـازی بطورکامـل، امکـان تولیـد الیاف کربن با استحکام کششی مناسب از الیاف PAN تجاری اصلاح شده وجود دارد . با شناسـایی رفتـار حرارتی الیاف PAN درحین واکنش های فرآینـد پایدارسـازی و انجـام تغییـرات در سـیکل پایدارسـازی مرسوم از نظر دما و زمان عملیات بر مبنای رفتار مذکور، می توان به شرایط پایدارسازی کامل رسید .

کلیدواژه ها:

الیاف پلی اکریلونیتریل تجاری اصلاح شده ، پایدارسازی ، کربونیزاسیون ، الیاف کربن

نویسندگان

رضا اسلامی فارسانی

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی و دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

علی شکوه فر

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

آرمان صدقی

دانشگاه بین المللی امام خمینی ( ره )