توسعه مدل AHP به منظور ارزیابی عملکرد پویا با لحاظ کردن پنجره زمانی

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 573

فایل این مقاله در 21 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MAACI01_029

تاریخ نمایه سازی: 26 مرداد 1397

چکیده مقاله:

در عصر کنونی، تحولات سریع دانش مدیریت وجود نظام ارزیابی عملکرد پویا را اجتناب ناپذیر کرده است. فقدان نظام ارزیابی پویا در ابعاد مختلف باعث عدم تخصیص مناسب منابع سازمان می شود. هر سازمان به منظور آگاهی از میزان مطلوبیت و کیفیت فعالیت های خود به ویژه در محیط های پیچیده و پویا، نیاز مبرم به نظام ارزیابی عملکرد پویا دارد. ارزیابی و اندازه گیری عملکرد بازخورد لازم را در میزان پیشرفت در جهت اهداف تعیین شده را مشخص می کند. یکی از چالش های مدل های ارزیابی عملکرد عدم نمایش رشد و افول سازمان در طول دوره های ارزیابی عملکرد می باشد. در این پژوهش از ایده پنجره زمانی (TW ) روش تحلیل پوششی داده ها برای پویاسازی و رتبه بندی سازمانی ایده گرفته و روش AHP به کمک تعریف پنجره های زمانی سه ساله برای ارزیابی عملکرد پویا توسعه داده شده است. نتایج حاصل از مطالعه این پژوهش بیانگر انطباق 82/0 و 87/0 نتایج با روش AHP و گزارش عملکرد بانک مرکزی می باشد. همچنین انطباق نتایج مدل پیشنهادی نسبت به AHP معادل 99 درصد می باشد. بر این اساس نتایج مدل پیشنهادی نسبت به معمولی به اندازه 5 درصد دقیق تر می باشد. به عنوان تحقیقات آتی از این شیوه ها می توان برای پویاسازی سایر روش های تصمیم گیری چند معیاره استفاده نمود.

نویسندگان

فریبا امیریان

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، گرایش بهینه سازی سیستم ها دانشگاه علم و هنر یزد

حسن خادمی زارع

عضو هییت علمی و استاد گروه مهندسی صنایع دانشگاه یزد دانشگاه یزد

آفرین اخوان

استادیار دانشگاه علم و هنر یزد، تخصص فازی، برنامه ریزی، مدیریت دانش دانشگاه علم و هنر یزد