طراحی مدل شایستگی های منابع انسانی مستعد (موردکاوی : وب سایت استخدامی ایران تلنت)

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 391

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

INDUSTRIAL03_0559

تاریخ نمایه سازی: 26 مرداد 1397

چکیده مقاله:

تحولات سریع در دنیای کسب و کار ، شایستگی ها و توانمندی های منابع انسانی را به طور مداوم به چالش می کشد ،در نتیجه رسیدن به شایستگی های مورد نیاز شغل و حرفه به خصوص برای جوانان که تجربه کار اجتماعی ضعیف، شرایط نامطلوب کار و نرخ بالای ترک تحصیل و بیکاری دارند حایز اهمیت است. لذا در پژوهش حاضر سعی بر آن شده به شناسایی شایستگی های منابع انسانی مستعد که سهم بسزایی در ارتقای سطح سلامت جامعه دارد ، اقدام شود و مدل پیشنهادی ارایه گردد. پس از اطمینان از روایی و پایایی ابزار اندازه گیری، پرسشنامه در میان نمونه ای متشکل از 362 نفر از اعضای سایت توزیع شد. در این تحقیق روش توصیفی – پیمایشی جهت گردآوری اطلاعات استفاده شده است. همچنین برای آزمون فرضیه های این تحقیق از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شدنتایج پژوهش نشان می دهد شایستگی فکری با ضریب معنی داری 5.42 تاثیربیشتری نسبت به شایستگی های هوشی و ارزشی بر تعاملی- اجتماعی دارد. شایستگی های هوشی بر فکری ، شایستگی های فکری بر رهبری و شایستگی های هوشی و فکری بر دانشی تاثیرگذارند. همچنین شایستگی های ارزشی بر هوشی و شایستگی های ارزشی و دانشی بر مدیریتی تاثیر گذارند. شایستگی دانشی نیز با ضریب معنی داری 2.85 تاثیر بیشتری نسبت به شایستگی های ارزشی، مدیریتی و هوشی بر بعد عملکردی دارد.

کلیدواژه ها:

مدل شایستگی منابع انسانی مستعد ، مدیریت استعداد ، نظریه داده بنیاد ، معادلات ساختاری

نویسندگان

علی بنیادی نایینی

عضو گروه مدیریت و مهندسی کسب و کار دانشکده مهندسی پیشرفت، دانشگاه علم و صنعت ایران ، تهران ، ایران

تارا تمنا

فارغ التحصیل رشته مدیریت اجرایی ، دانشکده مهندسی پیشرفت ، دانشگاه علم و صنعت ایران ، تهران ، ایران

مهدی زمانی

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی، دانشگاه علم و صنعت ایران ، تهران ، ایران