برنامه ریزی یک پارچه ی حمل و نقل و موجودی در یک زنجیره ی تامین با در نظر گرفتن انشار کربن

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 521

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SJIE-32-2_006

تاریخ نمایه سازی: 1 مرداد 1397

چکیده مقاله:

در این مقاله با لحاظ کردن انتشار کربن، مدلی جهت برنامه ریزی یک پارچه ی حمل و نقل و موجودی در یک زنجیره ی تامین چندکالایی چند دوره زمانی توسعه داده شده است که در آن یک تامین کننده نیاز گروهی از خرده فروش ها را با هدف ایجاد هماهنگی بین اعضای زنجیره ی تامین می کند. ناوگان وسایل نقلیه ناهمگن در نظر گرفته شده و تامین کننده با توجه به تقاضای خرده فروش ها در هر دوره زمانی در رابطه ب وزن و حجم محموله، تعداد و نوع وسیله ی نقلیه و میزان کالای ارسالی از هر نوع به هر یک از خرده فروش ها در زنجیره، تصمیم گیری می کند. مدل ارایه شده به صورت برنامه ریزی غیرخطی عدد صحیح مختلط بوده که ابتدا خطی شده و سپس به منظور ارزیابی آن، مثال هایی با اعداد دنیای واقعی و در ابعاد کوچک و متوسط حل شده است. در آخر با توجه به سناریوهای مختلف، نتایج مورد بحث و بررسی قرار گرفته و بینش های مدیریتی ارایه شده است.

کلیدواژه ها:

زنجیره ی تامین سبز ، انتشار کربن ، برنامه ریزی حمل و نقل ، مدیریت موجودی ، برنامه ریزی عدد صحیح مختلط ، وسایل نقلیه ی ناهمگن ، مدیریت ناوگان

نویسندگان

سید حسام الدین انوار

دانشجوی دکتری، دانشکده ی مهندسی صنایع، دانشگاه یزد

احمد صادقیه

استاد، دانشکده ی مهندسی صنایع، دانشگاه یزد

سیدعلی ترابی

دانشیار، دانشکده ی مهندسی صنایع، دانشگاه تهران

محمدعلی وحدت زاد

استادیار، دانشکده ی مهندسی صنایع، دانشگاه یزد