اثردمای تکلیس برروی خواص ساختاری ومغناطیسی نانوذرات فریت Co0.5Mn0.5Fe2O 4 تهیه شده به روش سل ژل خود احتراقی

سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 488

فایل این مقاله در 5 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SCMI21_130

تاریخ نمایه سازی: 16 تیر 1397

چکیده مقاله:

در این پژوهش، نانوذرات فریت وCoosMnosFe20 به روش سل ژل خود احتراقی تهیه شدند. خواص ساختاری و مغناطیسی نانو ذرات ساخته شده، به ترتیب با کمک طیف سنج پراش پرتو XRD ) X )، میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) و مغناطیس سنج با نمونه نوسانی (VSM) بررسی شد. نتایج XRD نشان می دهد اکثر قله های شاخص برای نمونه ها، مربوط به فاز اسپینلی مکعبی می باشد. اندازه بلورک ها با استفاده از رابطه شرربین 31 تا 53 نانو متر بدست آمد. نتایج تصاویر TEM برای نمونه Coo . sMno sFe204 تکلیس شده در دمای 100 درجه سانتی گراد در توافق خوبی با نتایج XRD بدست آمد. نتایج VSM نشان داد که با افزایش دمای تکلیس مقادیر مغناطش اشباع و وادارندگی تغییر کرد

نویسندگان

احمد امیرآبادیزاده

آزمایشگاه مغناطیس وابررسانایی گروه فیزیک دانشگاه بیرجند بیرجند

محمدرضا رسولی

آزمایشگاه مغناطیس وابررسانایی گروه فیزیک دانشگاه بیرجند بیرجند

رضا سرحدی

آزمایشگاه مغناطیس وابررسانایی گروه فیزیک دانشگاه بیرجند بیرجند