آداپتاسیون متابولیکی گاوهای شیری پرتولید در شرایط تنش گرمایی

سال انتشار:

1394

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

فارسی

مشاهده:

324

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

LSFE01_012

تاریخ نمایه سازی: 16 تیر 1397

چکیده مقاله:

اصلاح نژاد و بهبود ژنتیکی گاوهای شیری پتانسیل تولید شیر آنها را افزایش داده است. از سوی دیگر در اغلب نقاط دنیا دمای هوا و شاخص دما و رطوبت افزایش یافته است. بنابراین حل مشکل تنش گرمایی یکی از دغدغه های مهم گاوداران در اواخر بهار تا اوایل پاییز است. گاوهای شیری پرتولید برای زنده ماندن و حفظ تولید شیر تلاش میکنند خود را با این شرایط آداپته نمایند. آداپتاسیون فیزیولوژیکی و متابولیکی گاوهای شیری نیازمند تغییر در رفتارهای تغذیهای، الگوی ترشح هورمونها، حساسیت گیرندههای هورمونی، متابولیسم مواد مغذی و اولویتبندی استفاده از مواد مغذی در فرآیندهای فیزیولوژیک بدن است. در هر صورت تنش گرمایی براساس شدت و مدت بروز میتواند بر تولید شیر، تولید مثل و سلامت گاوهای شیری تاثیر گذاشته و خسارت های اقتصادی زیادی ببار می آورد. شناخت این تغییرات فیزیولوژیک و آداپتاسیون متابولیکی بدن با شرایط تنش میتواند مدیریت این موضوع پیچیده و چند جانبه را ساده تر نماید.

نویسندگان

احمدریاسی
احمد ریاسی

دانشیار گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان