آنالیز تغییرشکل استاتیکی و ناپایداری Pull-In میکروورق مستطیلی تحت نیروی الکترواستاتیک بر مبنای تیوری گرادیان کرنش در حضور نیروهای پسماند

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 404

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICCONF03_109

تاریخ نمایه سازی: 2 تیر 1397

چکیده مقاله:

در این مقاله به بررسی ناپایداری Pull-In میکروورق مستطیلی ایزوتروپ به روش تیوری گرادیان کرنش بهبودیافته تحت نیروی الکترواستاتیک و نیروهای پسماند پرداخته می شود. بدین منظور جهت مدلسازی آن تیوری ورق کیرشهف به کار گرفته شده است. معادلات حرکت مساله با در نظرگرفتن شرایط غیرخطی ناشی از تحریک الکترواستاتیکی بدست آمده اند. با استفاده از روش ناویر و با در نظر گرفتن شرایط مرزی تکیه گاه ساده به حل معادلات حاکم پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که با کاهش نسبت طول به عرض میکروورق، اثرات اندازه بیشتر نمایان می شود.

نویسندگان

اصغر حبیبی افتخار

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه شهرکرد

هادی آروین بروجنی

استادیار، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه شهرکرد

یعقوب طادی بنی

دانشیار، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه شهرکرد