ارزیابی تاثیر کاربرد میکوریزا در شرایط کم آبی و سطوح حضور علف هرز بر افت عملکرد لوبیا قرمز رقم ناز

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 340

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IRANWEED06_124

تاریخ نمایه سازی: 11 خرداد 1397

چکیده مقاله:

به منظور ارزیابی تغییرات خصوصیات اگرونومی لوبیا قرمز رقم ناز تحت تنش کم آبی در رقابت با علف هرز آزمایشی در سال 1392-1393 در مزرعه تحقیقاتی مرکز تحقیقات کشاورزی شهرستان اراک به صورت اسپیلت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. فاکتورهای آزمایش شامل تنش آبی در دو سطح شامل ( آبیاری معادل نیاز آبی، آبیاری معادل 70 درصد نیاز آبی ) در کرت های اصلی، عامل دوم قارچ میکوریزا در دو سطح ( عدم کاربرد و کاربرد قارچ گونه (Glomus mosseae) و عامل سوم مبارزه با علف هرز در دو سطح ( عدم وجین مکانیکی و وجین کامل تا شروع گلدهی) بود. نتایج نشان داد که وجین علف هرز تا قبل از شروع گل دهی وزن خشک اندام رویشی را 40% افزایش داد و نیز تعداد و وزن خشک علف هرز باریک برگ و تعداد کل علف های هرز غالب در هر متر مربع را بیش از 90% کاهش داد همچنین کاربرد مایکوریزا نیز نجر به کاهش موثر در تعداد علف هرز باریک برگ (48%)، وزن خشک علف هرز باریک برگ و تعداد کل علف های هرز در هر متر مربع (32%) شد.

نویسندگان

گودرز احمدوند

عضو هییت علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه بوعلی سینا همدان

ابراهیم محمدی

دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه بوعلی همدان

جواد غلامی

کارشناس ارشد دانشگاه بوعلی همدان