بررسی نقش و تاثیر صنعت گردشگری بر توسعه پایدارروستایی درایران با تاکیید گردشگری کشاورزی استفاده از مدل SWOT

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 493

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICSAU05_1698

تاریخ نمایه سازی: 11 خرداد 1397

چکیده مقاله:

گردشگری در جهان کنونی به عنوان صنعتی پاک و سومین پدیده ی اقتصادی پویا، رو به توسعه پس از صنایع نفت وخودروسازی، توجه بسیاری از کشورها را به خود جلب کرده است. سکونتگاه های روستایی با توجه به ظرفیت های بالقوه طبیعی بهترین گزینه به منظور مکان گردشگری و اوقات فراغت شهرنشینان محسوب می شوند، به صورتی که مناسبات شهر و روستا در راستای استفاده از فضای روستایی شکل می گیرد. گردشگری روستایی به ویژه گردشگری کشاورزی ,به عنوان فعالیتی اقتصادی با ظرفیت بالا از روند رو به رشدی برخوردار بوده و با توجه به اهمیت حفظ روستاها در جهت توسعه پایدار اقتصادی، کشاورزی کشور جایگاه مهمی در توسعه صنعت گردشگری ایفا می کند .توسعه گردشگری روستایی می تواند مزایایی همچون افزایش اقتصاد جمعی روستایی، زیباسازی جنبه ظاهری روستاها، افزایش درآمد جامعه محلی، تغییر سبک زندگی، کاهش شکاف جامعه شهری و روستایی را سبب شود .توسعه گردشگری روستایی از یک طرف نقش مهمی در تنوع سازی اقتصاد روستاها در قالب صنعت گردشگری ایفا می کند و از طرف دیگر وسیله ای برای تحرک رشد اقتصاد ملی)از طریق غلبه بر انگاره های توسعه نیافتگی و بهبود استاندارد زندگی مردم محلی به شمار می آید از این رو این مقاله به بررسی تاثیر صنعت گردشگری بر توسعه پایدار روستایی با استفاده از مدل SWOT می پردازد و بر توسعه گردشگری کشاورزی در جهت حفظ مناطق روستایی تاکیید دارد .

نویسندگان

محمدمهدی گلشاهی

باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ، واحد کرج ، دانشگاه آزاد اسلامی ، کرج ، ایران

مهدی اخوان

باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ، واحد کرج ، دانشگاه آزاد اسلامی ، کرج ، ایران