مقایسه فشار جانبی محرک خاک بر دیوار حایل طره ای در تیوری های مختلف و نرم افزار آباکوس

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 852

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICSAU05_0843

تاریخ نمایه سازی: 11 خرداد 1397

چکیده مقاله:

در تحلیل و طراحی دیوارهای حایل، محاسبه نیروی محرک برآیند وارد بر دیوار، نقطه اثر آن و توزیع فشار جانبی اهمیت زیادی دارد. روش های طراحی، مراحل ساخت با وجود خاک و دیوار حایل را در نظر نمی گیرند. در این تحقیق، چند تیوری مختلف جهت تعیین فشار جانبی خاک معرفی می شود و سپس فشار جانبی محرک خاک بر نوعی دیوار حایل طره ای با استفاده از تیوری های مختلف و نرم افزار المان محدود آباکوس محاسبه شده و با نتایج حاصل از آزمایش سانتریفیوژ مقایسه می گردد. نتایج مدلسازی عددی انطباق خوبی با نتایج مدل فیزیکی دارد و در بین تیوری های مختلف بررسی شده، از لحاظ مقدار و توزیع فشار، بیشترین سازگاری با مدل عددی در نتایج تیوری رانکین مشاهده شد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

فایزه براتی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش ژیوتکنیک، موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی گرمسار،

سالار شیرخانلو

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش ژیوتکنیک، دانشگاه صنعتی شریف،

صادق قوامی جمال

دانشجوی دکتری مهندسی عمران گرایش ژیوتکنیک، دانشگاه علم و صنعت ایران سرپرست آزمایشگاه مکانیک خاک و مدرس موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی،